PRIJAVA

Napravite prvi korak i postanite SPARKovac, a to možete prijavom:

u SPARK školu – ako želite pohađati jednu od naših besplatnih radionica;
za SPARK mentora – ako svojim znanjem i savjetima želite pomoći jednom od naših startupa;
za SPARK partnera – ako želite postati SPARKov korporativni partner.

OSNOVNI PODACI

(upiši ime i prezime)

(upiši email)

(upiši broj telefona)

(priloži svoj CV; jedan file, 10 MB max; doc, docx, pdf)
RADIONICE

(izaberi radionicu)

OSNOVNI PODACI

DONACIJA

(odaberi tip donacije)

(kratki opis donacije, svrha donacije, način promocije Donatora)

(dodatna dokumentacija, jedan file, 10 MB max; doc, docx, pdf)

OSNOVNI PODACI

(upišite svoje ime i prezime)

(upišite svoju email adresu)

(upišite svoj broj telefona)

(upišite link na svoj LinkedIn profil)

(priložite svoj CV; jedan file, 10 MB max; doc, docx, pdf)

STARTUP

(izaberite startup koji želite mentorirati)

(upišite svoje područje mentoriranja)

OSNOVNI PODACI

(upišite svoje ime i prezime)

(upišite svoju email adresu)

(upišite svoj broj telefona)

(upišite naziv svoje tvrtke)

(upišite svoju poruku SPARKu)