PRIJAVA

Napravite prvi korak i postanite SPARKovac, a to možete prijavom:

u SPARK školu – ako želite pohađati jednu od naših besplatnih radionica;
za SPARK startup – ako imate poslovnu ideju i želite ju realizirati uz našu pomoć;
za SPARK mentora – ako svojim znanjem i savjetima želite pomoći jednom od naših startupa;
za projekt SPARKreatorice – ako želite da vaša škola dobije deset edukacijskih robota;
za SPARK partnera – ako želite postati SPARKov korporativni partner.

OSNOVNI PODACI

(upiši ime i prezime)

(upiši email)

(upiši broj telefona)

(priloži svoj CV; jedan file, 10 MB max; doc, docx, pdf)
RADIONICE

(izaberi radionicu)

OSNOVNI PODACI

Izaberi "Startup" ako imaš svoju poslovnu ideju, ili "Team" ako nemaš ideju, ali se svejedno želiš priključiti jednom od startup timova.

(upiši svoje ime i prezime)

OSNOVNI PODACI

(upišite svoje ime i prezime)

(upišite svoju email adresu)

(upišite svoj broj telefona)

(upišite link na svoj LinkedIn profil)

(priložite svoj CV; jedan file, 10 MB max; doc, docx, pdf)

STARTUP

(izaberite startup koji želite mentorirati)

(upišite svoje područje mentoriranja)

OSNOVNI PODACI

(upišite naziv škole)

(upišite grad u kojem se škola nalazi)

(upišite adresu škole)

(upišite poštanski broj)

(upišite identifikacijski broj škole)

(upišite email škole)

(upišite ime ravnatelja/direktora)

(upišite email ravnatelja/direktora)

(upišite broj telefona ravnatelja/direktora)

(upišite ime mentora)

(upišite email mentora)

(upišite broj telefona mentora)

(upišite ukupan broj učenika u školi)

(upišite postotak djevojčica od ukupnog broja učenika u školi)

(upišite postotak dječaka od ukupnog broja učenika u školi)

(upišite sudjelujete li već u SPARKreators ligi)

(upišite postoji li u vašoj školi računalni kabinet)

(upišite broj računala u računalnom kabinetu)

Motivacijsko pismo

(priložite motivacijsko pismo; jedan dokument, 10 MB max; doc, docx, pdf)

OSNOVNI PODACI

(upišite svoje ime i prezime)

(upišite svoju email adresu)

(upišite svoj broj telefona)

(upišite naziv svoje tvrtke)

(upišite svoju poruku SPARKu)