APLIKACIJSKA FORMA

Napravi prvi korak i postani SPARKovac, a to možeš prijavom:

u SPARK startup – ako imaš neku odličnu poslovnu ideju koju želiš pretvoriti u stvarnost, uz našu pomoć;
u SPARK tim – ako se želiš priključiti jednom od naših startupa;
na SPARK događaj – ako želiš sudjelovati na našim besplatnim događajima;
za SPARK mentora – ako svojim znanjem i savjetima želiš pomoći jednom od naših startupa;
za SPARK investitora – ako želiš investirati u naše startupe;
za SPARK partnera – ako želiš postati SPARKov korporativni partner.

OSNOVNI PODACI

(upiši ime i prezime)

(upiši email)

(upiši broj telefona)

(priloži svoj CV; jedan file, 10 MB max; doc, docx, pdf)

OSNOVNI PODACI

(upiši svoje ime i prezime)

(upiši svoju email adresu)

(upiši svoj broj telefona)

(upiši imena članova tima)

CV

(priloži svoj CV; jedan dokument, 10 MB max; doc, docx, pdf)

Upute za pisanje CV-a

(priloži grupni CV članova svog tima; jedan dokument, 20 MB max; doc, docx, pdf)

DETALJI O IDEJI/PROJEKTU

(unesi naziv svoje ideje/projekta)

(opiši problem koji tvoja ideja/projekt rješava, u 10-15 riječi)

(opiši svoju ideju/projekt, u 150-300 riječi)

(opiši svoje korisnike, u 10-20 riječi)

(opiši način zarade, u 10-20 riječi)

PREZENTACIJA

(priloži svoju prezentaciju; jedan dokument, 10 MB max; pdf)

Terms

PRIJAVA

SPARK Inspire & Innovate Hackathon

3.3.2017. | SPARK, Mostar

Organiziramo natjecanje s vrijednim nagradama gdje možete pokazati svoje znanje i vještine. Riječ je o Inspire & Innovate Hackathonu - događaju gdje ćete raditi na razvoju određenog problema (npr. mobilna, web ili desktop aplikacija) puna 24 sata, zajedno sa svojim timom (možete prijaviti svoj ili vas mi možemo uključiti u postojeći tim).


Želiš li sudjelovati na Inspire & Innovate Hackathonu?

(odaberi jedan od ponuđenih odgovora)

OSNOVNI PODACI

(upišite svoje ime i prezime)

(upišite svoju email adresu)

(upišite svoj broj telefona)

(upišite link na svoj LinkedIn profil)

(priložite svoj CV; jedan file, 10 MB max; doc, docx, pdf)

STARTUP

(izaberite startup koji želite mentorirati)

(upišite svoje područje mentoriranja)

OSNOVNI PODACI

(upišite svoje ime i prezime)

(upišite svoj email)

(upišite svoj broj telefona)

STARTUP

(izaberite startup u koji želite investirati)


(upišite svoju poruku SPARKu)

OSNOVNI PODACI

(upišite svoje ime i prezime)

(upišite svoju email adresu)

(upišite svoj broj telefona)

(upišite naziv svoje tvrtke)

(upišite svoju poruku SPARKu)