SPARK

Pimatico

About

Pimatico je platforma za komunikaciju i automatizaciju tvrtki i poduzetnika.

Blajburških žrtava b.b. Mostar

+387 63 449 264

pimatico@gmail.com

https://pimatico.com/

Broj zaposlenika: 2