Pimatico

Pimatico je komunikacijsko-automatizacijska softverska platforma. Služi za sigurnu udaljenu električnu signalizaciju. Namijenjena je elektroinstalaterima, automatičarima i developerima.

Pimatico
Pimatico
A: Blajburških žrtava b.b. Mostar
T: +387 63 449 264
E: pimatico@gmail.com

Broj zaposlenih djelatnika: 2