Talk Safe

Želite podijeliti poruke i fajlove s vašim zaposlenicima a da ih niko ne može čitati, niti jedna sigurnosna agencija u svijetu, onda trebate TALKS. Talks koristi lanac end-to-end enkripcijskih operacija koje počinju s vašim enkripcijskim ključem i enkripcijskim ključem vaših kolega koji su pohranjeni na vašem i uređajima vaših kolega. To znači da ako neko želi pročitati (presresti) poruke između vas i vaših kolega, mora uzeti enkripcijski ključ iz oba uređaja koja sudjeluju u razgovoru da bi uradio dekripciju poruka ili fajlova, što je prilično teško, zar ne?

Vaše poruke su jedino čitljive kroz lanac end-to-end dekripcijskih operacija. To znači da ako izgubite ili zaboravite svoju šifru, možete je restartirati jedino sa svojim enkripcijskim ključem ili ukoliko nemate ključa kreirati novi, ali nakon toga s novim ključem više nećete biti u mogućnosti dekriptovati vaše stare poruke. Što znači da vanjski napadač ne može pristupiti vašem akauntu samo s vašim enkripcijskim ključem.

Talk Safe
Talk Safe
A: Blajburških žrtava b.b. Mostar
T: +387 61 992 122
E: support@talks.network

Broj zaposlenih djelatnika: 3