Toleero

Toleero je web aplikacija namijenjena prvenstveno ugostiteljskim objektima, odnosno svim fizičkim lokacijma s ljudskom interakcijom, putem koje mogu na jednostavan i
veoma brz način dobiti povratnu informaciju o pruženoj usluzi od samog korisnika. Glavni cilj aplikacije je da se na osnovu povratne informacije korisnika može dobiti uvid o pruženoj usluzi i na osnovu primjedbi, pohvala ili sugestija može unaprijediti ista.Kako je sa jedne strane slanje feedback-a u potpunosti anonimno, tako je sa druge strane i sav feedback privatan i samo vidljiv vlasnicima usluga ovog servisa. Toleero aplikacija osigurava da svaki klijent bude sretan jer odanost je osnova dobrog poslovanja.

Toleero
Toleero
E: info@toleero.com

Broj zaposlenih djelatnika: 5