razvoj-mobilnih-aplikacija-spark-school (1)

Završila radionica “Razvoj mobilnih aplikacija”

U travnju 2016. smo zajedno sa Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru pokrenuli radionicu pod nazivom “Razvoj mobilnih aplikacija”. To što je radionica besplatna ne znači da nemamo određene kriterije koji se trebaju ispuniti. Najbolji dokaz za to je činjenica da je od 42 polaznika radionicu završio samo jedan.

Marin Bešlo je jedini završio projektni zadatak Budget Watcher. To je Android aplikacija koja pomaže korisniku da prati količinu potrošenog novca na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini. Korisnik jedino treba na dnevnoj bazi unijeti informacije o tome koliko je i na što potrošio novca. Predavači su bili Mirko Jovanović i Ana Krešić. Radionica je trajala od 5.4. do 16.5.2016. Nadamo se većoj prolaznosti na sljedećoj radionici! 🙂