SPARK

Vizion

O startupu

Vizion softversko rješenje podržava sve aktivnosti unutar jednog nogometnog kluba bez obzira na lokaciju aktivnosti (od ureda do nogometnog terena). Dodatno kroz vlastiti dopunski sadržaj, Vizion nudi trenerima posebne alate. Vizion je namijenjen nogometnim klubovima, trenerima i nacionalnim nogometnim savezima.

Blajburških žrtava b.b. Mostar

+387 63 498 142

info@vizion.app

https://vizion.app/

Broj članova: 13